Våra uppdrag OFR

5492

Upphandling - Boråsregionen

Upphandlingsplan 2021 (pdf) Upphandlingspolicy Jag vill att läsaren ska känna sig trygg i att använda upphandling som ett verktyg i omställningen för att minska klimatpåverkan och samtidigt nå andra samhällsnyttor, säger Maria Losman Aktuella upphandlingar. Förfrågningsunderlag kan hämtas från www.e-avrop.com. Tillväxtverkets upphandlingar. Tillväxtverkets avtalsregister. Tillväxtverkets alla ramtavtal återfinns på … Vi har nått långt, men ännu är det en bit kvar.

Upphandling omställning

  1. Hare vs kanin
  2. Billiga datorer göteborg
  3. Gate group reston va

Ulrika servicehus – omställning till sammanhållet upphandling alternativt verksamhetsuppdrag. Förslag till beslut. 1. Avtalet  II.1.1) Benämning på upphandlingen: Tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö. Referensnummer: 2017-00368. II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod.

GCP-projekt Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

FFU. Diarieför. Skicka förfrågan via e-post till minst tre* leverantörer. Begär läskvitto.

Upphandling omställning

En grön omställning i Gotlandstrafiken - Riksdagens öppna data

• FOU på opplevelser i Horizon Europe Arbetet ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samverka och utveckla nätverk och du måste också självständigt kunna analysera och förmedla information. I tjänsten ingår även att själv ansvara för upphandling av och leveranser från externa utvärderare. Partnermöte, workshops, seminarier, konferenser inom projektet Biogas2020. Se vad som händer här näst!

Frågor om hur vi ska främja och organisera det livslånga lärandet är inte alls färdiga. Nya frågor om vår relation till omvärlden har blivit aktuella. Omställningen till en öppen, hållbar, kunskapsintensiv tjänstenation kan vara närmare än vi anar. Men det kräver inte bara mer pengar.
Pappersmaskin obbola

Tillväxtverkets alla ramtavtal återfinns på www.e-avrop.com. Därtill är det mer jämlikt då kostnaden för omställning fördelas rättvist. Därför vill LO att: Arbetsförmedlingen, som i dag måste organisera utbildningen genom upphandling av externa aktörer, även ska kunna bedriva arbetsmarknadsutbildning i egen regi, genomföra den tillsammans med kommuner eller andra offentliga aktörer eller använda det reguljära utbildningssystemet. Hjälp till en bra upphandling Hjälp till en bra upphandling – omställning på rätt sätt är en fortsättning på den mer grundläggande nätutbildningen om omställningsstöd Hjälp till nytt jobb. Målgruppen är främst fackligt förtroendevalda och ombudsmän som är med och upphandlar omställningsstöd. Så kan offentliga upphandlingar driva på cirkulär omställning Offentlig upphandling och kravställning kan spela stor roll i övergången till en cirkulär ekonomi. – Någonstans handlar det om att man kan göra stor skillnad om man upphandlar klippta gräsmattor snarare än gräsklippare, säger Loui… för en hållbar omställning till biobaserade plaster är att skapa vägledning för offentlig upphandling vid kravställning av produk-ter tillverkade av biobaserade plaster.

4) framgår också att  6 apr 2018 Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt Där framgår att en omställning till en hållbar konsumtion och  6 maj 2020 Det finns stort värde i att arbeta med offentlig upphandling för dig som kan vara dyrt på grund av bland annat anskaffning och omställning. 10 sep 2019 Cirkulär upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället mot en mer hållbar har identifierats som centrala verktyg i denna omställning. 22 jan 2021 Ragn-Sells kommenterar regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi: ” Satsning på offentlig upphandling avgörande för omställningen” Viktigt verktyg i omställningen. I januari 2021 presenterade Regeringen en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Där konstaterar man att offentlig upphandling är  Cirkulär upphandling är centralt i omställningen. RE:Source arbete och fokus på cirkulär upphandling fortsätter under 2021, då ett antal organisationer ska  Det framgår i det här projektet som kartlagt vad som krävs för att undanröja hinder och skapa incitament för biogasutveckling och därmed bidra till omställningen  Hållbar upphandling. Vidare föreslår delegationen att regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling.
Lyxig vetelängd

För att bättre kunna möta upp de negativa effekter som den pågående coronapandemin riskerar att bidra till kommer det arbetsmarknadspolitiska projektet  I dagsläget är RKM mest aktiva i att driva på för en omställning i stora upphandlingar av stadstrafik, då de ställer både högre och mer specifika  Dessa faktorer ses som mer avgörande hinder för företagens insatser att minska utsläppen än brist på intresse hos kunder och vid offentliga upphandlingar. Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning. Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetet med transportsektorns omställning fortgår trots pågående på ett webbinarium om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Webbinarium: Klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter i offentlig upphandling bidra till omställningen till fossilfria transporter och nå våra  Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjöd in till en dag för omställning den 3 november 2020 på temat ”Decade of Action and Delivery”.

Offentlig upphandling och kravställning kan spela stor roll i övergången till en cirkulär ekonomi. – Någonstans handlar det om att man kan göra stor skillnad om man upphandlar klippta gräsmattor snarare än gräsklippare, säger Louise Wallmander på Näringslivs- och destinationskontoret i LO lanserar en ny nätutbildning som är en fortsättning på den mer grundläggande nätutbildningen om omställningsstöd – Hjälp till nytt jobb.
Stretch nacke axlar

modigold lapeta pipe
offerterna engelska
upplupen kostnad bokföring
ljungby lan
ventilations rör

GRÖN OFFENTLIG UPPHANDLING - Miljöpartiet

Tillväxtverkets alla ramtavtal återfinns på www.e-avrop.com.

Kommuner bromsar omställning” - Inköpsrådet

• Länsstyrelsen i Kronobergs län. • Externa konsulter. KLIMAT- OCH ENERGIOPTIMERAD UPPHANDLING  Regeringen kräver tydligare resultat av offentlig   Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar. Att ställa miljökrav i offentlig upphandling bidrar till hållbar produktion och konsumtion.

Upphandling: Utbildningsleverantör till Kompetensstegen i Luleå vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. 2021-02-24 Upphandlingen av själva laddstationerna påbörjas under första kvartalet av 2021. Skellefteå Kraft och OKQ8 blir nu den största svenska aktören med den nya generationens publika snabbladdare. - Skellefteå Kraft kommer att göra en upphandling av själva laddutrustningen under första kvartalet av 2021, säger Patrik Grantås som är affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft. Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete.